Зошто треба да се вакцинирам?

Како делуваат вакцините?

Колку време ѝ треба на вакцината за да го даде посакуваниот ефект е колку долго трае заштитата?

Може ли да се вакцинираат бремените жени?

Зошто треба да се вакцинирам?

Како делуваат вакцините?

Колку време ѝ треба на вакцината за да го даде посакуваниот ефект е колку долго трае заштитата?

Може ли да се вакцинираат бремените жени?