Mirësëvini në ueb faqen zyrtare për vaksinim kundër COVID-19 të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në këtë ueb faqe mund t’i gjeni të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me vaksinat, procesin dhe fazat e vaksinimit si edhe përgjigjet e pyetjeve të parashtruara më së shpeshti.

869763

Numri i të vaksinuarve

PUNKTET E VAKSINIMIT

Poliklinika – Bukuresht

Adresa: bull. “Partizanski odredi” pn

Poliklinika – Jane Sandanski

Adresa: Kosta Novakoviq pn

Poliklinika – Çair

Adresa: “Brigada e Dytë Maqedonase”  nr. 5

ISHP – Qendra Shëndetësore – Berovë

Adresa: rr. “Zadarska” nr. 38

Qendra Shëndetësore  “d-r Haim Abravanel”

Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 9

7000 Manastir, Republika e Maqedonisë së Veriut

ISHP – Qendra Shëndetësore Valandovë

Adresa: “Lazar Kolishevski”   pn 2460

ISHP – Qendra Shëndetësore Veles

Adresa: rr. “Shefki Sali” nr. 5

ISHP – Qendra Shëndetësore “d-r Svetozar Çoçoroski” Vevçan

Adresa: Vevçan 6335

ISHP – Qendra Shëndetësore Vinicë

Adresa: rr. “Rruga e Jakimovës” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore Gjevgjeli

Adresa: rr. “Slobodan M. Danko” nr. 38

ISHP – Qendra Shëndetësore Gostivar

Adresa: rr. “Major Çede Filipovski” nr. 29 Gostivar

ISHP – Qendra Shëndetësore Dibër

Adresa: rr. “Amdi Leshi” nr.50

ISHP – Qendra Shëndetësore Delçevë

Adresa: rr. “Metodi Mitevski Brico” nr. 44

ISHP – Qendra Shëndetësore Demir Hisar

Adresa: rr. “Bitolska” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore Kavadar

Adresa: rr. “Vëllezërit Miladinovci” nr. 11

ISHP – Qendra Shëndetësore Kërçovë

Adresa: rr. “Marshall Tito” nr. 42

ISHP – Qendra Shëndetësore Koçanë

Adresa: rr. “Milan Zeçar” nr. 21

ISHP – Qendra Shëndetësore Kratovë

Adresa: rr. “Nikola Tesla” nr. 4

ISHP – Qendra Shëndetësore Kriva Pallankë

Adresa: rr. “Sh. Joakim Osogovski” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore Krushevë

Adresa: rr. “Ilindenska” nr. 13-a

ISHP – Qendra Shëndetësore Kumanovë

Adresa: rr. “Boris Kidriç” nr.11

ISHP – Qendra Shëndetësore M. Brod

Adresa: rr. “Vuk Karaxhiq” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore M. Kamenicë

Adresa: rr. “Marshall Tito”

ISHP – Qendra Shëndetësore Negotinë

Adresa: rr. “Velko Vlahoviq” nr. 9

ISHP – Qendra Shëndetësore Ohër

Adresa: rr. “Dimitar Vlahov” nr. 69

ISHP – Qendra Shëndetësore Pehçevë

Adresa: rr. “Industriska” nr. 6

ISHP – Qendra Shëndetësore Prilep

Adresa: rr. “Marksova” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore Probishtip

Adresa: rr. “Jakim Stojkovski” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore Radovish

Adresa: rr. “Blazhe Koneski” nr. 1

ISHP – Qendra Shëndetësore Resnjë

Adresa: rr. “Koço Racin” pn

ISHP – Qendra Shëndetësore Rostushë

Adresa: Rostushë 1254

ISHP – Qendra Shëndetësore Sh. Nikollë

Adresa: rr. “Septemvriska” nr. 39

ISHP – Qendra Shëndetësore Strugë

Adresa: rr. “Kej 8 nëntori” pn

ISHP – Qendra shëndetësore Strumicë

Adresa: rr. “Mladinska” nr. 2

ISHP – Qendra Shëndetësore Tetovë

Adresa: rr. “Memed Pasha Derela” nr. 16

ISHP – Qendra Shëndetësore Shtip

Adresa: rr. “Hristijan Karposh” pn