Mirësëvini në ueb faqen zyrtare për vaksinim kundër COVID-19 të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në këtë ueb faqe mund t’i gjeni të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me vaksinat, procesin dhe fazat e vaksinimit si edhe përgjigjet e pyetjeve të parashtruara më së shpeshti.

869763

Numri i të vaksinuarve

PUNKTET E VAKSINIMIT

Poliklinika – Bukuresht

Adresa: Rr. Bledski Dogovor pa numer

Numër telefoni: 02/3064-088

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 14:00-20:00

Poliklinika Bit Pazar

Adresa: Rr. Krste Misirkov Nr.28

Numër telefoni: 02/3134-534

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

 

Dispanseri shkollore Karposh

Adresa: Rr.Aradhet partizane 177

Numër telefoni: 02/2031-022

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

 

 Poliklinka – Shuto Orizare

Adresa: Indiragandi pa nr

Numër telefoni: 02/2651-696

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

 

Poliklinika – Jane Sandanski

Adresa: Vasko Karangjellevski 21

Numër telefoni: 02/2463-277;     02/2464-291

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

Poliklinika – Gjorce Petrov

Adresa: Rr.Aradhet Partizane Nr.177

Numër telefoni: 02/2031-022

Termine për vaksinim të fëmijëve: Cdo dite pune nga ora 07:30-15:00

Poliklinika Dracevë

Adresa: Ivan Haxhinikollov Nr.10

Numër telefoni:02/2795-112

Termine për vaksinim të fëmijëve: Cdo dite pune nga ora 07:30-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit -Zhelezniçar

Adresa: Gradski Zid, Bloku 4 , Ndertesa 1

Numër telefoni: 02/3238-456;     078/283-348

Termine për vaksinim të fëmijëve: Nga e hëna deri të enjtën prej orës 08:00-13:00

 

Poliklinika – Çair

Adresa: Brigada Maqedonase Kosovare II Nr.5

Numër telefoni: 02/2621-499

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo dite pune nga ora 07:30-15:00

 

Poliklinika – Idadija

Adresa: М.Т.Gologanov (Ivo Lola Ribar ) pa nr

Numër telefoni: 02/3113-033

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

 

Poliklinika – Çento

Adresa:Rr.Maxhari Nr.62

Numër telefoni: Pika Çento – 02/2522-351

Pika Аutokomandë – 02/3172-926

Pika Haraçinë – 02/2571-151

Pika Ilinden – 02/2571-151

Pika Petrovec – 02/2561-340

Pika Miladinovc – 02/2577-112

Pika Creshevë – 02/2573-358

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-14:30

 

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Berovë

Adresa: Rr.Zadarska Nr.38

Numër telefoni: 033/471-002;     078/448-641

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit „Haim Abravanel“ – Manastir

Adresa:

Pika 1 vaksinimi i femijeve ISHP Shtëpia e Shëndetit Rr. Filipi i Dytë i Maqedonise Nr:pa numer.

-Pika 2 per kovid vaksinim.Ambul.Dame Gruev, Rr.Gjorce Petrov Nr.7

-Pika 3 vaksinimi i fëmijëve.Ambul.Josip Broz Tito, Rr.Bulevardi 1 Maj Nr.51

Numër telefoni: Pika 1 047/ 220-520 lok. 292  072/272-187;     Pika 2 075/ 263-886;     Pika 3 047/ 229-376

Termine për vaksinim të fëmijëve:

-Pika 1 cdo ditë pune nga ora 07:00-20:00

-Pika 3 E hënë, e mërkure, e premte nga ora 07:00-14:00 Të martën dhe të enjten nga ora 13:00-20:00

Termine për Kovid vaksinim: Pika 2 Çdo ditë pune nga ora 07:00-14:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit Vallandovë

Adresa: Rr.Lazar Kolishevski pa nr

Numër telefoni: 071/207-207

Termine për vaksinim të fëmijëve:Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:30

Termine për Kovid vaksinim:Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:30

ISHP Shtëpia e Shëndetit Veles

Adresa: Rr. Shefki Sali Nr.5

Numër telefoni: 075/261-286 (parashkollorë, kovid);      076/427-069 (shkollor)

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-14:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit Vevçan

Adresa: Pika Vevçan;     Pika Labunishtë;     Pika Veleshtë

Numër telefoni: Vevçan 078/436-932;     Labunishtë 078/436-918;     Veleshtë 071/305-426

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:30 

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-14:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Vinicë

Adresa: Rruga Jakimovski pa nr

Numër telefoni: 033/361-311 lok. 116

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Spitali i pergjitshëm me kapacitet të zgjeruar – Gjevgjeli

Adresa: Slobodan Mitrov Danko Nr.38

Numër telefoni: 034/213-710

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Gostivar

Adresa: M.Ç.Filiposki Nr.29

Numër telefoni: 071-213-724 Parashkollorë;     070-357-724 Skollorë;     070-303-761 Kovid

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Spitali i pergjitshëm me kapacitet të zgjeruar – Dibër

Adresa: Rr.Amdi Leshi Nr.51

Numër telefoni: 046/831-222

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 08:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Delcevë -,, Goce Delcev “

Adresa: M.M.Brico Nr 44

Numër telefoni: 033/410-824

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit Demir Hisar

Adresa: Rr. Bitolska pa nr

Numër telefoni: 072/226-765

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:14:00

ISHP Spitali i pergjitshëm me kapacitet të zgjeruar – Kavadar

Adresa: Shishka pa nr dhe Vëllezërit Milladinovi 11

Numër telefoni: 043/414-941;     078/247-693

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Kërcovë

Adresa: Rr.Marshall Tito Nr 42

Numër telefoni: 045/228-825

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00

ISHP Spitali i pergjitshëm me kapacitet të zgjeruar – Koçan

Adresa: Milan Zeçar Nr.21

Numër telefoni: 033/274-500

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Kratovë

Adresa: Rr. Nikola Tesla Nr.4

Numër telefoni: 031/483-136

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Kriva Pallankë

Adresa: Rr.Joakim Osogovski pa nr

Numër telefoni: 031/475-768;     071/755-999;     076/311-120

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Krushevë

Adresa: Rr.Ilindenska 13a

Numër telefoni: 078/315-487

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-14:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Kumanovë

Adresa: 

-Pika1 vaksinim i fëmijëve Dispanseri për fëmije( Në shtëpine e shëndetit) Rr. Boris Kidriç Nr. Pa numër

-Pika 2 kovid vaksinim.Ambul.Tode Mentol, Rr.Tode Mendol Nr.55

-Pika 3 vaksinim i fëmijëve.Ambul.Tode Mendol. Rr.Tode Mendol Nr.55

Numër telefoni: Pika 1 075/238-143;     Pika 2 075/239-148;     Pika 3 031/422- 883

Termine për vaksinim të fëmijëve:

-Pika 1 çdo ditë pune nga ora 07:00-19:00

-Pika 3 çdo ditë pune nga ora 07.00-19.00

Termine për Kovid vaksinim: Pika 2 Çdo ditë pune nga ora 07:00-14:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Likovë

Adresa:  Likovë

Numër telefoni: 070/209-956

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 08:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim:Çdo ditë pune nga ora 08:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Makedonski Brod

Adresa: Rr. Vuk Karaxhiq pa nr

Numër telefoni:078/428-089

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Stacioni shëndetësor – Makedonska Kamenica

Adresa: Aleksandri i Maqedonisë Nr.21

Numër telefoni: 033/431-094

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Negotinë

Adresa: Rr.Velko Vlahoviq Nr.9

Numër telefoni: 075/927-770;     070/622-592 072/270-402- vaksinim i fëmijëve parashkollorë

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-14:00 

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-14:00 

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Ohër

Adresa: Sirma Vojvoda pa nr Rr Dimitar Vlahov Nr.69

Numër telefoni: 071/366-564

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Pehçevë

Adresa: Rr. Industriska Nr.6

Numër telefoni: 071/378-008

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Prilep

Adresa: Rr. Prilepski Braniteli pa numër

Numër telefoni: preventivë prej 0-6 vjet 078/313-625;     vaksinim shkollorë 075/351-671

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00 Dy të shtunat e para gjatë muajit nga ora 07:00-12:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-14:00 

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Probishtip

Adresa: Jakim Stojovski 44

Numër telefoni: 071/366-186 fëmije, kovid dhe preventivë;     078/309-562 – të rritur

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Radovish

Adresa: Rr.Blazhe Koneski Nr.1

Numër telefoni: 078/319-145

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Prespë

Adresa: Rr. Koço Racin pa numer

Numër telefoni: 047/452-960

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit Rostushë – ,,d-r Ruse Boshkovski“

Adresa: Rostushë

Numër telefoni: 078/241-071

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Shën Nikollë

Adresa: Rr. Septemvriska Nr.39 

Numër telefoni: 072/226-116

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:30-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Strugë

Adresa: Rr.Kej Boris Kidric pa nr

Numër telefoni: 076/243-403; 046/786-012

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Strumicë

Adresa: Rr. Pançe Peshev pa nr

Numër telefoni: 034/321-380

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit – Tetovë

Adresa: Rr. 29 Nëntori, 16

Numër telefoni: 044/356-530

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 08:00-14:00

ISHP Shtëpia e Shëndetit Shtip – „d-r Pançe Karagjozov“

Adresa: Rr. Hristijan Karposh Nr.1

Numër telefoni: 032/606-031

Termine për vaksinim të fëmijëve: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00

Termine për Kovid vaksinim: Çdo ditë pune nga ora 07:00-15:00